W naszej ofercie handlowej: magnesy (neodymowe, ferrytowe i inne) oraz stoły, uchwyty, chwytaki i separatory magnetyczne.
magnesy neodymowe
magnesy ferrytowe
magnesy magnesy stale
magnes

Sklep polski: www.MAGNESY.eu Sklep zagraniczny: www.ENESMAGNETS.pl Strona internetowa: www.MAGNESY.pl

Chwytaki magnetyczne z rozłączanym polem serii CM

Chwytaki magnetyczne są to obwody magnetyczne wykonane z wykorzystaniem magnesów trwałych. Służą do podnoszenia i przenoszenia ciężkich elementów z żelaza i stali magnetycznych. Urządzenia te nie wymagają żadnego zewnętrznego ani wewnętrznego zasilania. Włączanie i rozłączanie pola magnetycznego następuje w wyniku przestawienia ręcznej dźwigni. Pole magnetyczne chwytaków jest wytwarzane przez spiekane magnesy neodymowe najnowszej generacji.

Chwytak magnetyczny serii CM

Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i stosunkowo małej wadze są bardzo wygodne i łatwe w obsłudze. Znajdują zastosowanie w składach stali, fabrykach, magazynach, warsztatach, dokach i wszędzie tam, gdzie mogą być pomocne przy przenoszeniu blach, płyt i innych dużych stalowych elementów. Do każdego chwytaka magnetycznego serii "CM" dołączamy:  roczną gwarancję, deklarację zgodności "CЄ", protokół pomiaru udźwigu, instrukcję obsługi. Współczynnik bezpieczeństwa dla prób statycznych wynosi 3,5.

Chwytak magnetyczny CM100Chwytak magnetyczny CM6000


Udźwig każdego uchwytu zależy od następujących czynników:
  • grubości i kształtu podnoszonych elementów (dla każdego uchwytu podana jest zależność udźwigu od grubości podnoszonych elementów). Dla walców udźwig nominalny jest o ok. 50% mniejszy.  

Powierzchnia chwytaka jest dostosowana do podnoszenia walców.

Elementy zbyt cienkie mogą być przyciągane słabo ponieważ pole magnetyczne chwytaka nie jest w pełni wykorzystane. Bardzo cienką blachę nasyca już niewielka część pola magnetycznego, a pozostała część strumienia magnetycznego przenika poza blachę do otoczenia. W takim przypadku obwód magnetyczny chwytaka nie jest optymalnie zamknięty. Ponadto cienkie elementy wyginają się i ich powierzchnia styku z chwytakiem staje się liniowa, przez co siła udźwigu gwałtownie się zmniejsza.

stanowisko pomiarowe

Najlepszą wydajność udźwigu uzyskuje się dla odpowiednio grubych elementów, które prawidłowo zamykają obwód magnetyczny wykorzystując cały strumień magnetyczny chwytaka. W poniższej tabeli podano optymalną grubość stali dla każdego typu chwytaków (dla której wydajność udźwigu to 100%).

Nazwa
Grubość podnoszonego elementu, przy której udźwig chwytaka wynosi 100%
CM 100
20 mm
CM 200 25 mm
CM 300
30 mm
CM 600
40 mm
CM 1000
50 mm
CM 1400 60 mm
CM 2000
80 mm

Przed rozpoczęciem pracy należy uwzględnić zależność procentową udźwigu w funkcji grubości podnoszonej stali (krzywe wydajności udźwigu znajdują się w instrukcji).

Chwytak magnetyczny CM100

  • wielkości szczeliny powietrznej między powierzchnią uchwytu a podnoszonym elementem (dla   każdego uchwytu podana jest charakterystyka udźwigu w funkcji wielkości szczeliny powietrznej),
grubość
stali
[mm]
Szczelina niemagnetyczna pomiędzy biegunami chwytaka CM100
a podnoszonym elementem
D = 0 mm
D = 0,1 mm
D = 0,3 mm
D = 0,5 mm
udźwig nominalny chwytaka [kg]
20
100
93
78
54
15
95
89
74
51
10
89
83
69
48
5
77
72
60
42
2,5
60
56
47
32


grubość
stali
[mm]

Szczelina niemagnetyczna pomiędzy biegunami chwytaka CM300    a podnoszonym elementem

D = 0 mm

D = 0,1 mm

D = 0,3 mm

D = 0,5 mm

udźwig nominalny chwytaka [kg]

30

300

281

233

153

20

279

261

216

142

15

264

247

205

135

10

247

231

191

126

5

214

201

166

109


grubość
stali
[mm]

Szczelina niemagnetyczna pomiędzy biegunami chwytaka CM600   a podnoszonym elementem

D = 0 mm

D = 0,1 mm

D = 0,3 mm

D = 0,5 mm

udźwig nominalny chwytaka [kg]

40

600

560

513

305

30

569

532

487

290

20

527

492

451

268

10

465

434

397

236

5

365

341

312

186


grubość
stali
[mm]

Szczelina niemagnetyczna pomiędzy biegunami chwytaka CM1000  a podnoszonym elementem

D = 0 mm

D = 0,1 mm

D = 0,3 mm

D = 0,5 mm

udźwig nominalny chwytaka [kg]

50

1000

930

761

500

40

963

896

733

482

30

905

842

689

453

20

848

789

645

424

10

720

670

548

360


grubość
stali
[mm]

Szczelina niemagnetyczna pomiędzy biegunami chwytaka CM2000  a podnoszonym elementem

D = 0 mm

D = 0,1 mm

D = 0,3 mm

D = 0,5 mm

udźwig nominalny chwytaka [kg]

80

2000

1878

1524

1022

60

1899

1783

1447

970

40

1764

1656

1344

901

20

1536

1442

1170

785

10

1236

1160

942

632

Udźwig jest uzależniony od szczeliny powietrznej pomiędzy nabiegunnikami chwytaka a podnoszonym elementem. Jeśli chropowatość powierzchni ładunku Ra będzie mniejsza od 6,3 μm, to nie będzie szczeliny powietrznej przy powierzchni uchwytu i wydajność udźwigu nie spadnie. Taki przypadek ma miejsce dla bardzo czystej, płaskiej i wyszlifowanej powierzchni. Jeśli chropowatość powierzchni podnoszonych materiałów Ra będzie większa od 6,3 μm, to szczelina miedzy uchwytem a podnoszonym elementem powinna być uwzględniona. Dla zardzewiałych powierzchni po walcowaniu można przyjąć szczelinę w przedziale (0,1-0,3 mm), natomiast dla nierównych porowatych powierzchni szczelinę szacuje się w przedziale (0,3-0,5 mm).

Przed rozpoczęciem pracy należy odszukać zależność procentową udźwigu w funkcji szczeliny powietrznej
(krzywe wydajności udźwigu znajdują się w instrukcji).

  • gatunku podnoszonej stali (im większa zawartość żelaza, tym większy udźwig: współczynnik wydajności udźwigu dla stali niskowęglowych to 0,95 ; dla stali wysokowęglowych - 0,90; dla stali niskostopowych - 0,75; dla żeliwa 0,50), 

Rozmaite materiały ferromagnetyczne w różny sposób oddziałują z magnesem (mają inne własności magnetyczne). Jedne przyciągane są silniej, a inne słabiej. Zależy to od struktury i składu chemicznego materiału. Dla przykładu czyste żelazo (Armco) przyciągane jest silniej niż stale węglowe, a stale węglowe silniej niż żeliwo.

Nazwa
Udźwig nominalny
[kg]
Udźwig dopuszczalny dla danego materiału*
[kg]
stal niskowęglowa
stal wysokowęglowa
stal niskostopowa
żeliwo
CM 100
100
95
90
75
50
CM 300
300
285
270
225
150
CM 600
600
570
540
450
300
CM 1000
1000
950
900
750
500
CM 2000
2000
1900
1800
1500
1000

*) będzie on udźwigiem dopuszczalnym dla elementu z danego materiału, jeśli nie obniżą go inne czynniki (grubość, jakość powierzchni, kształt).

  • temperatury otoczenia i temperatury podnoszonych elementów (nie może być wyższa niż 80oC).

Chwytaki magnetyczne nie są źródłem hałasu. Poziom ciśnienia akustycznego nie przekracza 70[dB].

Więcej informacji o chwytakach magnetycznych można uzyskać na stronie firmy ENES Magnesy, sklep internetowy: www.magnesy.eu.


SEOKatalog24.net - button (80x15)  Katalogseo24.pl - button (80x15)  SEO-One24.net - button (80x15)  Linki SEO 24 - button (80x15)  Katalog SEO 24.NET - button (80x15)  SEO-Due24.net - button (80x15)  SEO-Tre24.net - button (80x15)  SEO QUATRE 24 - button (80x15)
SEO GO 24 - button (80x15)  SEO SIX 24 - button (80x15)  SEO SEIS 24 - button (80x15)  Katalogi Seo  Katalog Stron Internetowych  Katalog stron  Katalog Stron Seo  Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe